fbpx
Webb

Synologen

Synologen är en rikstäckande medlemsorganisation som består av över hundra engagerade och kunniga optiker.

”Synologen AB, som är en frivillig optikkedja, har under det senaste året arbetat fram en ny kommunikationsstrategi för att öka kännedomen om Sveriges fria optiker, som ingår i Synologen. Det har bl a lett till helt nytt material för sociala medier. En viktig del av vår förändringsresa var att även lansera en ny, professionel och användarvänlig webb, som en hubb, för att leda besökarna vidare till de lokala butikernas hemsidor. Eftersom ConnectMedia är Synologens ramavtalsleverantör inom flera områden bl a för lokala hemsidor, fick de även uppdraget för Synologens centrala webb.

Under resans gång har vi både diskuterat idéer och reviderat tidsplaner. Det har aldrig varit några problem att hitta lösningar. Vi har upplevt en stor flexibilitet, snabb återkoppling och en mycket smidig dialog under hela resan. Vi är mycket nöjda med vår nya webb och ser nu fram emot att få fler besökare och att kunna bygga vårt nya varumärke ännu starkare.

Tack till projektgruppen på ConnectMedia för stort engagemang och väl genomfört arbete!”

Gabriella Ödman, Marknads- och kommunikationschef, Synologen AB