fbpx
Film

Smaken av Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län är tillsammans med LRF och Region Kalmar län huvudmän för länets regionala livsmedelsstrategi ”Växande värde”.

Projektet

Filminspelningen pågick under sex månader och lyfter fram de drivna och kreativa människorna bakom företagen inom livsmedelskedjans olika led. Inspelning gjordes hos lantbrukare, på förädlande företag såsom bryggerier och mejerier samt på olika restauranger i länet – alla viktiga delar av kedjan i matens väg till tallriken. Syftet med filmen är att den ska användas inom besöksnäringen och i andra sammanhang där man vill öka kunskapen om Kalmar län som kulinarisk region. Filmen finns både i en längre och i en kortare version samt en tillgänglighetsanpassad version.