Logotyp & grafisk profil

Hur ser ditt företag ut? Vi hjälper er att skapa ett visuellt uttryck som är säljande, igenkännbart och som bidrar till en starkare identitet.

Logotyp & grafisk profil

Med rätt logotyp och ett konsekvent visuellt uttryck kan ett företag komma långt, se bara på väl kända företag som IKEA, Coca-Cola och Volvo. För visst ser du företagets logotyp framför dig när du tänker på dessa företag?  Ett företags identitet och igenkänningsbarhet är med andra ord i hög grad beroende av företagets visuella presentation.

En grafisk profil kan beskrivas som en manual för hur all kommunikation visuellt ska utformas. Våra grafiska designers kan hjälpa dig att lyfta ditt företags varumärke genom att skapa en logotyp och en säljande grafisk profil för ditt företag. Tillsammans jobbar vi fram ett grafiskt uttryck som bäst representerar ert företag och som sedan kan användas i all er kommunikation. I den grafiska profilen återfinns riktlinjer för hur företaget ska kommunicera med omvärlden. Här finns ofta detaljerade beskrivningar av exempelvis vilka färger, teckensnitt och teckenstorlekar företaget kommer använda. Ofta beskrivs även hur brevmallar och annonser ska utformas, hur bilder ska tas och redigeras samt hur företagets logotyp får användas och ska placeras.

Tidigare kundcase

Webbplats och Grafisk profil/Beardcrown

Från idéskapande till framtagning av logotyp samt webbplats. 

Logotyp & Grafisk profil/Anders Trafikskola

Ett kreativt och annorlunda projekt för att få Anders trafikskola att synas i trafiken.

Har du ett nytt projekt på gång?

Du är alltid välkommen att besöka oss eller slå en signal, så pratar vi mer kring hur vi kan hjälpa dig!