Logotyp

  • Kund: J.J. Sports Management
  • Kategori: Logotyp
  • Producerat: Juli 2016

J.J. Sports Management verkar brett inom idrottsindustrin med det primära syftetatt guida och vägleda ungdomar som vill studera och idrotta på college i USA. Vi fick i uppdrag att ta fram en logotyp åt dem.

Se webbplatsen som vi skapade åt J.J. Sports Management här!

”Vi är mycket nöjda med vad ConnectMedia levererade till oss och vi fick precis det vi efterfrågade. ConnectMedia stod för ett bra och professionellt bemötande och fanns där för oss genom hela processen. Vi kände hela tiden en stor tilltro till ConnectMedia och dess medarbetare.”   – Johan Israelsson, J.J. Sports Management