Webbplats

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny modern webbplats åt Advitum. Se resultatet här!

”Vi ville verkligen skapa något genomarbetat som håller i många år så vi satsade en del resurser på att göra en ordentlig förstudie som resulterade i en upphandling där ConnectMedia var det bästa alternativet för oss. Samarbetet har fungerat klanderfritt och ConnectMedia är väldigt snabba och flexibla vilket är viktigt för oss i ett samarbete. En fördel med ConnectMedia är att de har huvuddelen av kompetensen inom bolaget. Vi är oerhört nöjda och kanske det viktigaste, vi har fått väldigt bra feedback från våra kunder och andra samarbetspartners.” – Markus Persson, Advitum